• slide1
  • slide2
  • slide3
Szanowni Państwo!
Zapraszam na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 27 marca 2018 r. (wtorek) o godzinie 18.00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kolumnie.
 
Program
1. Powitanie, przedstawienie programu, sprawy organizacyjne.
2. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2017.
3. Przedstawienie przez Skarbnika sprawozdania finansowego.
4. Omówienie planowanych na rok 2018 przedsięwzięć.
5. Sprawy różne.
 
Serdecznie zapraszam na godzinę 17.30 Komisję Rewizyjną.
 
Ze względu na okres przedświąteczny planujemy sprawnie przeprowadzić spotkanie (maksymalnie do godziny 19.00).
Serdecznie proszę o niezawodne przybycie, ponieważ  musimy zatwierdzić sprawozdanie przed złożeniem go  w urzędzie skarbowym (termin do końca marca). 
Postaramy się przesłać wcześniej opracowywane zestawienia.