• slide1
  • slide2
  • slide3

Halina Wawrzyniak Licha prezes Zarzadu Stowarzyszenia Nasza KolumnaHalina Wawrzyniak-Licha - prezes Zarządu Stowarzyszenia Nasza Kolumna, mgr chemii UŁ, od 1993 r., nauczycielka w szkole w Kolumnie, pełni od 2005 r. funkcję dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. I. J. Paderewskiego. Reprezentuje styl zarządzania oparty na współpracy i współdziałaniu. Inspiruje zarówno nauczycieli, uczniów jak i rodziców do pracy na rzecz społeczności szkolnej. Jak to określili uczniowie, jest „najlepszym dyrygentem społeczności szkolnej”.

Rodzina: maż Grzegorz - prowadzi działalność gospodarczą, córka Asia – studentka PŁ, syn Michał – licealista.