• dab janusz kolumna 1 wiosna
  • dab janusz kolumna 2 lato
  • dab janusz kolumna 3 jesien
  • dab janusz kolumna 4 zima
  • slide1
  • slide2
  • slide3
  • img1
  • img2
  • img4

     W przeświadczeniu, że ochrona przyrody na terenie Kolumny może skutecznie być realizowana jedynie we współpracy z specjalistami zajmującymi się zawodowo problematyką ratowania i ochrony drzew, z potrzeby wzajemnego kontaktu jak i dalszej poprawy upowszechniania wiedzy o potrzebie ochrony drzew władze Stowarzyszenia Nasza Kolumna zawarły we wrześniu 2022r porozumienie o współpracy z Polskim Towarzystwem Chirurgów Drzew – NOT. W porozumieniu strony zobowiązały się do popularyzacji wiedzy o ochronie drzew wśród młodzieży szkolnej, zwłaszcza licealistów i gimnazjalistów; wspierania inicjatyw edukacyjnych z zakresu ochrony drzew; współpracy w organizacji projektów z dziedziny ochrony przyrody i popularyzacji wiedzy o ochro-nie drzew; udziału w postępowaniach administracyjnych dotyczącymi niewłaściwej pielęgnacji zieleni na terenie Kolumny oraz do pomocy w zakresie ustalania kierunków postępowania z cennymi przyrodniczo obiektami znajdującymi się na terenie Kolumny.

     W listopadzie 2022r. władze Stowarzyszenia Nasza Kolumna podpisały kolejne porozumienie o współpracy z łódzkim towarzyszeniem Społecznie Zaangażowani. Celem porozumienia jest podejmowanie działań w zakresie budowy społeczeństwa obywatelskiego, rozwoju społeczności lokalnych a także ochrony przyrody na terenie Kolumny.