• slide1
  • slide2
  • slide3

I EDYCJA KONKURSU O NAGRODĘ IMIENIA IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO

ZA NAJLEPSZĄ PRACĘ LICENCJACKĄ, MAGISTERSKĄ I DOKTORSKĄ
POŚWIĘCONĄ HISTORII
ORAZ
WSPÓŁCZESNYM PROBLEMOM KOLUMNY
NAGRODA 2000 ZŁ

I EDYCJA KONKURSU O NAGRODĘ IMIENIA IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO

ZA NAJLEPSZĄ PRACĘ LICENCJACKĄ, MAGISTERSKĄ I DOKTORSKĄ 
POŚWIĘCONĄ HISTORII 
ORAZ 
WSPÓŁCZESNYM PROBLEMOM KOLUMNY
NAGRODA 2000 ZŁ

PLIKI DO POBRANIA

Regulamin konkursu (plik docx).

WNIOSEK o przyznanie Nagrody im. Ignacego Paderewskiego za pracę dyplomową (licencjacką magisterską lub doktorską) dotyczącą Kolumny
1. Wniosek należy wypełnić komputerowo na właściwym formularzu natomiast wszystkie niezbędne podpisy należy złożyć odręcznie.
2. Do wniosku należy dołączyć egzemplarz pracy (oryginał) oraz opinie recenzentów zgłoszonej do konkursu pracy (oryginał lub kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem).
WNIOSEK o przyznanie Nagrody im. Ignacego Paderewskiego za pracę dyplomową (plik doc).