• slide1
  • slide2
  • slide3

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszam na Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Nasza Kolumna, które odbędzie się 16 czerwca 2016 r. (czwartek) o godzinie 17.30 w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kolumnie.

Głównym celem Zgromadzenie będzie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu i sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2015. Ponadto omówimy sprawy bieżące i planowane w terminie do końca roku 2016.

Serdecznie proszę Państwa o przybycie na nasze spotkanie.

Z poważaniem
Halina Wawrzyniak - Licha