• slide1
  • slide2
  • slide3

W dniu 14 lipca br. na terenie gościnnej Kliniki Rehabilitacji „Columna Medica” miał miejsce „Wernisaż Poplenerowy – KOLUMNA SZTUKI”. Impreza ta wieńczyła 10-dniowy „Pierwszy Ogólnopolski Plener Malarski Malarzy Amatorów – KOLUMNA SZTUKI”. Plener został zainicjowany przez Stowarzyszenie Nasza Kolumna, które do wspólnych działań zaprosiło Stowarzyszenie Plastyków Amatorów w Łodzi.

 

Prace prezentowane podczas wernisażu zostały wykonane przez uczestników pleneru - członkinie wspomnianego łódzkiego stowarzyszenia oraz członków sekcji malarskiej Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łasku.

Duża liczba gości uczestniczących w wydarzeniu, a także obecność przedstawicieli miejscowych władz - z Burmistrzem Łasku Panem Gabrielem Szkudlarkiem na czele - świadczą o znaczącym zainteresowaniu działaniami Stowarzyszenia Nasza Kolumna, mającymi na celu promowanie kultury wśród społeczności lokalnej.

Kilka dni przed wspomnianym wernisażem - 9 lipca br. – odbył się „Miniwernisaż”, podczas którego swoje prace prezentowali najmłodsi malarze. W zajęciach plenerowych brali bowiem udział również uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum w Kolumnie. Dziećmi opiekowali się członkowie Stowarzyszenia Nasza Kolumna oraz uczestniczki pleneru z Panią Krystyną Mianowską na czele. Za aktywny udział w plenerze mali artyści otrzymali słodkie upominki oraz pamiątkowe dyplomy.

Ideą Stowarzyszenia Nasza Kolumna, któremu przewodniczy Pani Halina Wawrzyniak-Licha, jest stworzenie tradycji ogólnopolskiego pleneru plastycznego, w czasie którego artyści przeniosą na płótno piękno Kolumny i najbliższej okolicy. W realizacji tej idei partneruje Stowarzyszenie Plastyków Amatorów w Łodzi z prezesem Panem Ryszardem Michałem Pawlakiem. Ideę pleneru wzbogacił udział członków sekcji malarskiej Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łasku oraz zorganizowany przez Pana Jacka Skrzyńskiego pokaz artystycznych technik odlewniczych.

Z ogromną satysfakcją odnotowujemy zaistnienie pierwszej edycji tej imprezy. Po efektach oraz stopniu zaangażowania organizatorów i uczestników możemy mieć pewność, że dalsze działania zainteresowanych staną się istotnym krokiem w kierunku wypromowania idei o nazwie “KOLUMNA SZTUKI”.

Dokładny fotoreportaż z przebiegu pleneru do obejrzenia na stronie Facebook Stowarzyszenia Nasza Kolumna - www.facebook.com/naszakolumna, do zapoznania się z którą serdecznie zapraszamy.