• slide1
  • slide2
  • slide3

Serdecznie zapraszam na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 28 kwietnia 2015 r. o godzinie 18.00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących (w gabinecie - sala nr 5).

Celem spotkania będzie zatwierdzenie sprawozdania za rok 2014, a także omówienie planu działania do końca 2015 r.