• slide1
  • slide2
  • slide3

miedzynarodowy kongres miast ogrodow kolumna 2017

MIĘDZYNARODOWY KONGRES MIAST OGRODÓW”  
W ŁASKU-KOLUMNIE
8 - 10 września 2017 r.

PROJEKT PROGRAMU

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Download application form

patronat 
Międzynarodowego 
Kongresu Miast Ogrod
ów
opieka medialna
Międzynarodowego 
Kongresu Miast Ogrodów
marszalek wojewodztwa lodzkiego TVP3 Lodz podst logo

8 września (piątek)

 

17.00 - 20.00

 

Rejestracja uczestników w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Łasku - Kolumnie

Zakwaterowanie uczestników:

 

Columna Medica (Kolumna, ul.Wakacyjna 8)

Hotel Columna Park (Przygoń ul. Hotelowa 1)

Zajazd Jamboł (Kolumna,ul. Armii Ludowej 46)

Hotel Graf (Kolumna,ul. Piotrkowska 10)

 

18.00

 

Powitalne przemówienie Prezesa Stowarzyszenia Nasza Kolumna - Haliny Wawrzyniak-Licha

 

Od grodu do ogrodu…

 

dr Zbyszek Pieloch, Grody nad Grabią.

mgr inż. Wojciech Pardała, Kolumna dawniej i dziś. Historia Kolumny jako miasta-ogrodu.

 

Godz. 19.30

 

Skrzyński Jacek, Nowaczyk Marek, Interaktywny pokaz odlewania metalu

Echo Leśne, Koncert muzyczny

       Maria Maślanka z zespołem, Koncert muzyczny.

 

Bufet

 

9 września (sobota)

8.00 - 9.00

 

Poranny spacer „nordic-walking” po Kolumnie trasą tablic historycznych

 

9.30 - 10.00

 

Uroczyste otwarcie Międzynarodowego Kongresu Miast Ogrodów

 

Prowadzący: dr Witold Brodziński

Powitanie uczestników Kongresu:

Halina Wawrzyniak-Licha - Prezes Stowarzyszenia Nasza Kolumna

Gabriel Szkudlarek - Burmistrz Łasku

prof. dr hab. Zbigniew Rau – Wojewoda Łódzki; Patronat nad Kongresem

Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego; Patronat nad Kongresem

 

10.00 – 12.00

 

Sesja I – „Obywatelskość, samorządność, demokracja lokalna”

Prowadzący: prof. zw. dr hab. Jan Duraj

 

prof.zw. dr hab. Teresa Romanowska – Dębowska, Współczesne przekształcenia <małych ojczyzn>. Propozycje ustroju finansowego.

prof. dr hab. Zdzisława Janowska, Od bierności do aktywności życiowej społeczności lokalnej.

prof. dr hab. Jolanta Kopka,  Stosunek do demokracji i aktywność społeczna Polaków. Dynamika postaw.

prof.zw. dr hab. Danuta Walczak-Duraj,  Jakość życia w miastach - ogrodach.

mgr Andrzej Furman,  Miasta –ogrody; przykłady polskie i angielskie.

      dr Agnieszka Jaworowicz - Rudolf, Zasady stosowania regulacji prawnych w sytuacji katastrof żywiołowych.

 

12.00 – 12.30    Dyskusja

12.30 – 13.00    Otwarcie wystaw:

dr Edyta Barucka, Rust in urbe. Miasta-ogrody, parki miejskie i ogrody botaniczne.

dr inż. arch. Włodzimierz Witkowski , Prace inwentaryzacyjne, fotograficzne i rysunkowe studentów architektury PŁ.

 

13.00 – 14.00 Przerwa obiadowa

 

14.00 - 17.00 

Sesja II - „Miasta Ogrody w Polsce i Europie”

Prowadząca: prof. dr hab. Jolanta Kopka

 

dr Edyta Barucka, Brytyjska geneza miast – ogrodów.

dr inż.Barbara Wycichowska, Aktualne potrzeby/możliwości wykorzystania elementów holistycznej wizji miasta-ogrodu w praktyce rewitalizacyjnej.

mgr inż. arch. Tadeusz Barucki, Charakterystyczne, ale mało znane europejskie miasta-ogrody.

dr inż. arch.Włodzimierz Witkowski, Od pomiaru do zamiaru – wizja Kolumny w pracach studentów Politechniki Łódzkiej.

mgr inż. arch. Wojciech Pardała, Architektura i funkcjonowanie domów letnich w Kolumnie – od projektu do wakacyjnej sielanki.

inż. Karolina Budziak, Wartości kulturowe Miasta-Lasu Kolumna – analiza, ocena oraz propozycja projektu ochrony.

mgr Tomasz Piotrowski,Zaangażowanie społeczności lokalnej w działalność społeczną na rzecz Kolumny – studium przypadku.

 

16.30 - 17.00 Dyskusja

17.00 - 17.15 Przerwa kawowa

 

17.15 – 19.00 Wystąpienia przedstawicieli miast ogrodów z kraju i zagranicy.

 

Prowadząca: Renata Koncewicz - Nowak

19.00 Koncert muzyczny zespołu instrumentalnego „Zelowskie Dzwonki”

 

20.00 Kolacja. Wystąpienie eurodeputowanej prof. dr hab. Danuty Hübner

 

10 września (niedziela)

10.00 - 13.00

Sesja III - „Kolumna dziś i jutro”

 

Prowadzący: prof. dr hab. Lesław Góral

 

Królowa kwiatów w mieście ogrodzie – Stowarzyszenie Miłośników Róż .

inż. arch.arch. Katarzyna Błaszczyk, Urszula Krzanowska i inni, Wystąpienia poświęcone pracom inwentaryzacyjnym drewnianych domów letniskowych w Kolumnie.

Studenci Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ realizujący projekt metodą Problem Based Learning, Potencjał adaptacyjny wybranych historycznych domów letniskowych w Kolumnie.

Autorzy projektów nagrodzonych w studenckim konkursie na koncepcję zagospodarowania przestrzeni publicznej Kolumny od Dworca PKP do Placu Szarych Szeregów.

Przyszłość Kolumny w wizjach młodzieży (młodzież z Kolumny).

Wręczenie nagród dla dzieci w konkursach plastycznym i literackim.

 

 

13.00

Uroczyste zakończenie Międzynarodowego Kongresu Miast Ogrodów

 

Wystąpienia:

      Janina Kosman – Zastępca Burmistrza Łasku

Halina Wawrzyniak-Licha - Prezes Stowarzyszenia Nasza Kolumna

 

13.45 Lunch

 

Imprezy towarzyszące

 

Wystawa rysunków i zdjęć studentów Politechniki Łódzkiej, publikacji książkowych, obrazów powstałych podczas plenerów malarskich „Kolumna Sztuki” oraz fotografii współczesnych.

       Wystawa rysunków i publikacji Pawła Wakuły

Prezentacja dorobku artystycznego lokalnych twórców:

ceramika – Donata Lesińska

koronki – Magdalena Klimczak

malarstwo na szkle – Anna Sokalszczuk

       malowana porcelana - Katarzyna Motyka, Pracownia "Kocikowa Dolina" 

 

 

 

 

 

 

MIĘDZYNARODOWY KONGRES MIAST OGRODÓW
W ŁASKU-KOLUMNIE

8 - 10 września 2017r

 

 

 

8 września (piątek)

 

 

 

17.00 - 20.00

 

Rejestracja uczestników w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Łasku - Kolumnie

 

Zakwaterowanie uczestników:

 

Columna Medica (Kolumna, ul.Wakacyjna 8)

Hotel Columna Park (Przygoń ul. Hotelowa 1)

Zajazd Jamboł (Kolumna,ul. Armii Ludowej 46)

Hotel Graf (Kolumna,ul. Piotrkowska 10)

 

 

18.00

 

Powitalne przemówienie Prezesa Stowarzyszenia Nasza Kolumna – Haliny Wawrzyniak-Licha

 

Od grodu do ogrodu…

 

dr Zbyszek Pieloch, Grody nad Grabią.

mgr inż. Wojciech Pardała, Kolumna dawniej i dziś. Historia Kolumny jako miasta-ogrodu.

 

Godz. 19.30

 

Skrzyński Jacek, Nowaczyk Marek, Interaktywny pokaz odlewania metalu

Echo Leśne, Koncert muzyczny

 

Bufet

 

9 września (sobota)

 

8.00 - 9.00

 

Poranny spacer „nordic-walking” po Kolumnie trasą tablic historycznych

 

9.30 - 10.00

 

Uroczyste otwarcie Międzynarodowego Kongresu Miast Ogrodów

 

Prowadzący: dr Witold Brodziński

 

Powitanie uczestników Kongresu:

 

Halina Wawrzyniak-Licha - Prezes Stowarzyszenia Nasza Kolumna

Gabriel Szkudlarek - Burmistrz Łasku

prof. dr hab. Zbigniew Rau – Wojewoda Łódzki; Patronat nad Kongresem

Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego; Patronat nad Kongresem

 

10.00 – 14.00

 

Sesja I – „Obywatelskość, samorządność, demokracja lokalna”

 

 

Prowadzący: prof. zw. dr hab. Jan Duraj

 

prof.zw. dr hab. Teresa Romanowska – Dębowska, Współczesne przekształcenia <małych ojczyzn>. Propozycje ustroju finansowego.

prof.zw. dr hab. Danuta Walczak-Duraj,

prof. dr hab. Zdzisława Janowska, Od bierności do aktywności życiowej społeczności lokalnej.

prof. dr hab. Jolanta Kopka, Samorządność, jako forma demokracji bezpośredniej. Perspektywa socjologiczna.

prof. dr hab. Piotr Korzeniowski, Prawne aspekty ochrony zieleni na terenach zurbanizowanych.

 

13.30 – 14.00 Dyskusja

13.00 - 14.00 Przerwa obiadowa

14.00 - 17.00

Sesja II - „Miasta Ogrody w Polsce i Europie”  

 

Prowadząca: prof. dr hab. Jolanta Kopka  

dr Edyta Barucka, Brytyjska geneza miast – ogrodów.

dr inż.Barbara Wycichowska, Aktualne potrzeby/możliwości wykorzystania elementów holistycznej wizji miasta-ogrodu w praktyce rewitalizacyjnej.

mgr inż. arch. Tadeusz Barucki, Charakterystyczne, ale mało znane europejskie miasta-ogrody.

dr inż. arch.Włodzimierz Witkowski, Od pomiaru do zamiaru – wizja Kolumny w pracach studentów Politechniki Łódzkiej.

mgr inż. arch. Wojciech Pardała, Architektura i funkcjonowanie domów letnich w Kolumnie – od projektu do wakacyjnej sielanki.

inż. Karolina Budziak, Wartości kulturowe Miasta-Lasu Kolumna – analiza, ocena oraz propozycja projektu ochrony.

mgr Tomasz Piotrowski,Zaangażowanie społeczności lokalnej w działalność społeczną na rzecz Kolumny – studium przypadku.

 

16.30 - 17.00 Dyskusja

17.00 - 17.15 Przerwa kawowa

 

17.15 – 19.00 Wystąpienia przedstawicieli miast ogrodów z kraju i zagranicy.

Prowadząca: Renata Koncewicz - Nowak

 

19.00 Koncert muzyczny zespołu instrumentalnego „Zelowskie Dzwonki”

 

20.00 Kolacja. Wystąpienie eurodeputowanej prof. dr hab. Danuty Hübner

 

 

10 września (niedziela)

 

10.00 - 13.00  

Sesja III - „Kolumna dziś i jutro”  

Prowadzący: prof. dr hab. Lesław Góral  

 

Królowa kwiatów w mieście ogrodzie – Stowarzyszenie Miłośników Róż

inż. arch.arch. Katarzyna Błaszczyk, Urszula Krzanowska i inni, Wystąpienia poświęcone pracom inwentaryzacyjnym drewnianych domów letniskowych w Kolumnie.

Studenci Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ realizujący projekt metodą Problem Based Learning, Potencjał adaptacyjny wybranych historycznych domów letniskowych w Kolumnie.

Autorzy projektów nagrodzonych w studenckim konkursie na koncepcję zagospodarowania przestrzeni publicznej Kolumny od Dworca PKP do Placu Szarych Szeregów.

Przyszłość Kolumny w wizjach młodzieży (młodzież z Kolumny).

 

Wręczenie nagród dla dzieci w konkursach plastycznym i literackim.

 

13.00

Uroczyste zakończenie Międzynarodowego Kongresu Miast Ogrodów

 

Wystąpienia:

Janina Kosman – Zastępca Burmistrza Łasku 

Halina Wawrzyniak-Licha - Prezes Stowarzyszenia Nasza Kolumna

 

13.45 Lunch  

Imprezy towarzyszące

Wystawa rysunków i zdjęć studentów Politechniki Łódzkiej, publikacji książkowych, obrazów powstałych podczas plenerów malarskich „Kolumna Sztuki” oraz fotografii współczesnych. 

Wystawa rysunków i publikacji Pawła Wakuły.

Prezentacja dorobku artystycznego lokalnych twórców:

ceramika – Donata Lesińska

koronki – Magdalena Klimczak

malarstwo na szkle – Anna Sokalszczuk

malowana porcelana - Katarzyna Motyka, Pracownia "Kocikowa Dolina"

 

Logo Łask promuje łódzkie

patronat 
Międzynarodowego 
Kongresu Miast Ogrod
ów
opieka medialna
Międzynarodowego 
Kongresu Miast Ogrodów
marszalek wojewodztwa lodzkiego TVP3 Lodz podst logo