• slide1
  • slide2
  • slide3

Interesujacy film o Kolumnie w Brukseli

Kolumna - Miasto ogród" to jeden z projektów, któymi w Brukseli chwaliły się władze województwa łódzkiego i gminy Łask.

interesujacy film o Kolumnie w Brukseli

Sprawozdanie z wyjazdu delegacji z gminy Łask do Brukseli i udziału w Open Doors oraz II Kongresie Kobiet

W dniach 27-29 maja 2016r. delegaci z gminy Łask wzięli udział w Dniu Otwartych Drzwi Instytucji Europejskich „Open Doors” oraz w II Kongresie Kobiet w Brukseli. Głównym celem wyjazdu było promowanie województwa i lokalnych przedsiębiorców z regionu łódzkiego. Wyjazd został przygotowany pod nadzorem Dyrektora Biura Regionalnego Województwa Łódzkiego Pana Marcina Podgórskiego, który również towarzyszył delegatom podczas pobytu w Brukseli.

Czytaj więcej...

Międzynarodowy Kongres Miast Ogrodów

KOLUMNA – wrzesień 2017

Rozpoczęliśmy organizację II Kongresu Miast Ogrodów w Polsce, któremu pragniemy nadać aspekt międzynarodowy zapraszając przedstawicieli miast europejskich o podobnym, niepowtarzalnym i przyjaznym charakterze.

Planowane przedsięwzięcie powinno służy aktywizacji lokalnej społeczności, propagowaniu idei zrównoważonego rozwoju oraz wskazaniu sposobów wykorzystania przestrzeni zielonych w promowaniu atrakcyjności miejscowości.

Drugi Kongres Miast Ogrodów to maleńki wkład członków Stowarzyszenia Nasza Kolumna w niełatwy proces kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

Pragniemy serdecznie zaprosić wszystkich chętnych na to ważne wydarzenie związane zarazem z 90. rocznicą założenia Kolumny - miasta ogrodu.

Przewidujemy, że w Kongresie będzie uczestniczyć od 90 - 120 osób. Głównie będą to przedstawiciele władz publicznych i samorządowych, członkowie stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych działających w miastach - ogrodach w Polsce oraz w Europie, a także Ci, którzy mogliby dobre praktyki miejscowości zielonych przenieść do swoich gmin.

Będziemy wdzięczni za zainteresowanie i włączenie się w nasze działania.

Stowarzyszenie Nasza Kolumna

Spotkanie na Wydziale Architektury

Politechnika Łódzka przygotuje koncepcje zagospodarowania przestrzeni publicznej w Kolumnie od dworca kolejowego do Placu Szarych Szeregów.

Stowarzyszenie Nasza Kolumna po ogłoszeniu w marcu konkursu na Wydziale Architektury PŁ czuwa nad prawidłowym przebiegiem przedsięwzięcia. Kolejnym etapem była rozmowa z przedstawicielami władz lokalnych: Janiną Kosman - Panią Wiceburmistrz Łasku, Markiem Krawczykiem – Wicestarostą Łaskim, Sylwestrem Florczakiem – prezesem Zarządu Rady Dzielnicy Kolumna, w czasie której studenci zadawali szczegółowe pytania o możliwość ingerencji w obecny stan budynków, zieleni, ciągów komunikacyjnych i posesji sąsiadującej z opracowywanym obszarem.

Czytaj więcej...