• slide1
  • slide2
  • slide3

Praktyki dla studentów Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej

W połowie lipca oraz w końcu września na terenie Kolumny odbyły się praktyki dla studentów Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej. W terenie pracowało prawie czterdziestu studentów z tej uczelni przez dwa tygodnie lipca i dwa tygodnie września. Połowa z nich, pod kierunkiem prof. Marka Pabicha odbyła plener rysunkowy. Druga połowa, pod kierunkiem dr inż. arch. Włodzimierza Witkowskiego i mgr inż. arch. Wojciecha Pardały wykonywała pomiary inwentaryzacyjne oryginalnych "drewniaków" - przedwojennych budynków letniskowych z których znana jest nasza miejscowość. Studenci do Kolumny zostali zaproszeni dzięki staraniom Stowarzyszenia "Nasza Kolumna", Pani Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kolumnie, staraniom Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej oraz dzięki uprzejmości Pana Burmistrza Gabriela Szkudlarka.

Czytaj więcej...

wykład dr Przemysława Wilczyńskiego: Prawne aspekty funkcjonowania organizacji pożytku publicznego.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Nasza Kolumna serdecznie zapraszam na wykład dr Przemysława Wilczyńskiego z Uniwersytetu Łódzkiego w dniu 6 marca 2014 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Ignacego Jana Paderewskiego w Łasku – Kolumnie , ul. Toruńska 1 .

Dr Przemysław Wilczyński - wykładowca Wydziału Prawa i Administracji,  Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji - jest znakomitym specjalistą i ekspertem z zakresu  prawnych zagadnień organizacji pożytku publicznego.

Tytuł wykładu: Prawne aspekty funkcjonowania organizacji pożytku publicznego.

Wykład i spotkanie z dr Przemysławem Wilczyńskim adresowane jest przede wszystkim do organizacji i stowarzyszeń, które zamierzają ubiegać się  status organizacji pożytku publicznego, ale również do wszystkich mieszkańców Kolumny, Łasku i okolic, których interesują zasady funkcjonowania takich organizacji. Wykładowca pomoże rozstrzygnąć wszelkie problemy prawne związane z działalnością organizacji pożytku publicznego.

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18.00 w szkolnej stołówce.

Serdecznie zapraszamy.

Z poważaniem

Halina Wawrzyniak - Licha

Informacja dotycząca spotkań Zarządu Stowarzyszenia Nasza Kolumna

Spotkania Zarządu Stowarzyszenia Nasza Kolumna będą odbywać się w każdy pierwszy czwartek miesiąca w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Ignacego Jana Paderewskiego ul. Toruńska 1 o godz. 18.00 i będą mieć charakter otwarty.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą poznać zasady pracy Stowarzyszenia, mają ciekawe pomysły, którymi chcieliby się podzielić z innymi, są kreatywni i twórczy oraz chętni do społecznego działania na rzecz rozwoju Kolumny